Amaçlar

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; İşletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Hedefler

Öğrencilerimizi, güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve sorgulayıcı değerlere sahip, yenilikçi bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir. Program ile öğrencilere Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleri ile hazır muhasebe paket programları ile klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi bilgisayarda uygulama becerisini kazandırarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazandırmaktır.