Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- İşletme ve İşletmecilikle ilgili temel bilgileri çağdaş işletme uygulamalarıyla ilişkilendirme becerisi kazanır.

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanındaki temel bilgilere sahip olur.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Muhasebe alanındaki teorik bilgileri güncel uygulamalarla birleştirerek kullanabilir.

- Ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim olur, vergi hesaplamalarını yapar, sosyal güvenlik işlemlerine hakim olur, muhasebe belgelerini işleyip, beyanname düzenleyebilir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Çalışma ortamında alanı ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde Muhasebecilikle ilgili süreci yönetebilme becerisi kazanır.

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile ilgili problemleri ayrıştırarak, tanımlama ve çözebilme becerisine sahip olur.

Ögrenme Yetkinligi

- Diğer disiplinlerle birlikte takım kurarak ortak çalışabilme becerisi elde eder.

- Meslek etiğini bilir ve mesleki ahlak ve sorumluluk bilinci kazanır.

- Muhasebe ve Vergi alanında öğrenmeyi öğrenip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini elde eder.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Muhasebe ve Vergi ile ilgili kanunları ve diğer mevzuatları anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır.

- Alanında etkin ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.

- Muhasebede bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını ve ilgili paket programları kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki öz güven becerisine sahip olur.

- Alanında, sosyal sorumluluk bilgisi ve bilincine sahip olur.