Mezunların İstihdam Olanakları:

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Her türlü kamu kurum ve kuruşlarının muhasebe birimleri, bankalar, sigorta şirketleri, uluslararası işletmeler, her türlü özel işletmenin muhasebe ve finans bölümü, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler.