Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Yiyecek İçecek Servisi-II
(TUR106)
- - - 5 - - 5 - - 5 - 5 - 5 5 - - -
İlişkili ders sayısı / 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
İlişki ağırlığı 000500500505055000
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir