Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Otel İşletmeciliği
(TUR104)
5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
Yiyecek İçecek Servisi-I
(TUR107)
- - - - - 5 5 - - 5 - 5 - 5 - - - -
Yiyecek İçecek Servisi-II
(TUR106)
- - - 5 - - 5 - - 5 - 5 - 5 5 - - -
İlişkili ders sayısı / 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 3 2 1 1 1
İlişki ağırlığı 5441041014451441551410454
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir