Program Hakkında Bilgi

Turizm ve otel işletmeciliği programı bir ön lisans programıdır ve turizm, işletmecilik ve otelcilik derslerini kapsar. Programda teorik ve pratik dersler yanında staj da yer alır. 2 yıllık önlisans eğitimi sonunda ön lisans diploması verir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek olan bir önlisans yükseköğretim programıdır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.