Amaçlar

Bitkisel Üretimin Bölümü, Bahçe Tarımı alanında ulusal ve uluslar arası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanımları, yeni gelişmeleri takip ederek hayata geçirebilecek yetenekleri, tarımsal üretimin ilgili proğram aşamasında karşılaşılan problemleri çözüp ve uygulama yetisini, planlama kabiliyetini, üretilen bilgi ve teknolojiyi üretici ve ilgili sektörlere aktarabilme yeteneğini kazandıracak tekniker niteliğindeki ara personeli amaç edinen eğitim ve öğretim programlarını uygulamaktır.

Hedefler

Bahçe Tarımı konusunda uzman, tarımda güncel gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda iletişim ve işbirlikleri kurmak amacıyla yabancı dil bilgisi ve bilişim teknolojileri gibi çeşitli donanımlara sahip, üretim süreçlerinde yer alan tüm aşamaları bilen, karşılaşılan sorunları anlayabilen ve çözüm önerileri getirebilen, sosyal yönleri, yaratıcılık ve girişimcilik becerilerine sahip tekniker düzeyinde mezunlar yetiştirmektir