Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Çukurova Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili MYO müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebilmektedir.Ön lisans mezuniyet alanlarına göre Ziraat Fakültesi ve Orman Mühendisliği’ne dikey geçiş ile lisans programlarını tamamlayarak Fakülte mezunu olarak "Mühendis" ünvanı alabilirler