Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
*Bilgisayar
(BAT115)
4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4
Bahçe Bitkileri Hastalık ve Mücadelesi
(BAT208)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkileri Zararlıları ve mücadelesi
(BAT221)
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyoloji
(BAT202)
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
Bahçe Bitkilerinde Gübreleme
(BAT106)
5 4 3 5 3 2 3 2 4 3 3 4
Bahçe Bitkilerinde Sulama
(BAT212)
5 4 3 5 4 3 2 4 5 5 5 4
Bahçe Bitkilerine Giriş
(BAT113)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4
Bitki Çoğaltma ve Yet. Tekniği
(BAT104)
5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
Bitki Fizyolojisi
(BAT110)
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
Bitki Koruma I
(BAT107)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Bitki Koruma II
(BAT114)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
(BAT112)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Biyoteknolojiye Giriş
(BAT217)
5 4 4 4 4 4 4 4 - 5 4 4
Botanik
(BAT103)
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
Budama Tekniği
(BAT206)
3 4 5 4 3 2 5 4 5 3 5 4
Genel Bağcılık
(BAT102)
5 4 3 5 3 3 4 3 3 4 2 5
Genel Sebzecilik
(BAT108)
4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
Genel seracılık ve Mekanizasyon
(BAT218)
4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Ilıman İklim Meyveleri 2
(BAT204)
5 3 2 5 3 5 3 4 2 4 5 4
Ilıman iklim meyveleri I
(BAT219)
5 4 4 3 5 4 3 5 3 4 5 5
Mantar Yetiştiriciliği
(BAT214)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Matematik
(BAT119)
5 4 5 4 2 3 4 5 4 3 4 2
Meteroloji
(BAT105)
5 3 2 5 3 4 5 2 5 3 5 3
Meyve Sebze Değerlendirmesi
(BAT116)
4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
Mezuniyet Çalışması
(MC215)
5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 2 5
Mezuniyet Çalışması
(MC216)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Organik tarımın genel prensipleri
(BAT223)
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Staj
(BAT207)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Suptropik Meyveler
(BAT201)
5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(BAT209)
5 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3
Tarım Ekonomisi
(BAT111)
5 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4
Tarımsal Ekoloji
(BAT109)
5 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4
Tarımsal Savaş Yöntemleri ve İlaçlar
(BAT216)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Toprak Bilgisi
(BAT101)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 34 34 34
İlişki ağırlığı 157139140156134137140137137146143141
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir