Program Hakkında Bilgi

İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Bahçe Tarımı Alanından mezun olan öğrenciler Ziraat Teknikeri ünvanı ile yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, bahçe tarımı alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve mezun olan öğrencileri lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir. Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim Bölümü’nün Bahçe Tarımı Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Gübreleme, Yabancı Dil, Bitki Koruma, Tarımsal Ekoloji, Bahçe Bitkilerine Giriş, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bahçe Tarımı Programı için temel teşkil edecek dersler ile programa başlangıç yaparlar. İkinci sınıftan itibaren Ziraat Fakültesi için öngörülen ortak derslerin yanı sıra bölüm meslek derslerini almaya başlarlar. Bu şekilde bölüm temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili mesleki proje ve staj alanlarını seçerek mesleki yeterlilikler düzeyinde mezun olmaya yoğunlaşırlar.
Egitim Şekli

Bu program tam zamanlı bir programdır.