Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8
*Bilgisayar
(OT115)
4 3 4 5 4 3 4 3
Bahçe Bitkileri
(*OT114)
5 5 5 5 5 5 5 5
Bitki Besleme ve Biyolojik Gübreleme
(OT104)
5 4 5 5 5 4 4 5
Bitki Çoğaltma ve Yetiştirme Tekniği
(OT202)
5 5 5 5 5 5 5 5
Bitki Fizyolojisi
(OT102)
5 4 4 4 4 5 5 4
Bitki Koruma I
(OT113)
4 4 4 4 4 4 4 4
Bitki Koruma II
(OT110)
5 5 5 5 5 5 5 5
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
(OT106)
4 4 4 4 4 4 4 4
Botanik
(OT101)
4 4 4 5 4 4 4 4
Genel Seracılık
(OT216)
4 5 4 5 4 5 4 4
Hayvan Besleme
(OT108)
3 3 2 4 5 2 4 3
Hayvan Yetiştiriciliği
(OT109)
4 4 3 4 3 4 3 3
Kompost Hazır. Tek. ve Uyg.
(*OT116)
4 4 5 4 4 4 4 4
Mantar Yetiştiriciliği
(OT218)
4 4 4 4 4 4 4 4
Matematik
(OT119)
4 4 4 4 4 4 4 4
Mezuniyet Çalışması
(MC213)
5 5 5 5 5 5 5 5
Mezuniyet Çalışması
(MC214)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Arıcılık ve Tozlaşma
(OT122)
3 3 3 3 3 3 3 3
Organik Bağ Yetiştiriciliği
(OT209)
5 5 5 5 5 5 5 5
Organik Hayvansal Üretim
(OT208)
4 4 3 4 3 4 4 4
Organik Meyve Yetiştiriciliği
(OT206)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Sebze Yetiştiriciliği
(OT205)
4 5 5 4 5 5 5 4
Organik Tarım Ürün. İşletmesi ve Gıda Güven.
(OT212)
3 3 3 3 3 3 3 3
Organik Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik
(OT211)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Tarımda Bitki Koruma Uygulamaları
(OT120)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Tarımda Entegre Çiftlik Yönetimi
(OT210)
- 4 4 - 1 - - 4
Organik Tarımda Hastalıklar ve Mücadelesi
(OT204)
5 5 5 5 5 5 5 5
Organik Tarımda Zararlılar ve Müc.
(OT201)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Tarımın Genel Prensipleri
(OT105)
4 4 4 4 4 4 4 4
Organik Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
(OT207)
4 4 4 4 4 4 4 4
Staj
(OT203)
5 5 5 5 5 5 5 5
Tarım Ekonomisi
(OT103)
5 5 5 5 4 4 4 4
Tarımsal Ekoloji
(OT107)
5 5 5 5 5 5 5 5
Tarla Bitkileri
(OT112)
4 4 4 4 4 4 4 4
Toprak Bilgisi
(OT111)
5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 35 34 35 35 34 35 34 34 35
İlişki ağırlığı 145148147148145143144145
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir