Program Hakkında Bilgi

İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile Organik Tarımın Genel Prensipleri, Kompost Hazırlama Teknikleri Ve Uygulamaları gibi temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; Organik Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik, Organik Tarımda Entegre Çiftlik Yönetimi veOrganik Tarım Ürünleri İşletmeciliği ve Gıda Güvenlği gibi uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat teknikerleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, organik tarım alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede iş gücü yetişmesini ve mezun olan öğrencileri lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir. Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim Bölümü’nün Organik Tarım Ön Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Toprak Bilgisi, Bitki Besleme ve Biyolojik Gübreleme, Yabancı Dil, Bitki Koruma, Tarımsal Ekoloji, Organik Tarımın Genel Prensipleri , Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarımı Programı için temel teşkil edecek dersler ile programa başlangıç yaparlar. İkinci sınıftan itibaren Ziraat Fakültesi için öngörülen ortak derslerin yanı sıra bölüm meslek derslerini almaya başlarlar. Bu şekilde bölüm temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, ileriye yönelik çalışacakları alanla ilgili mesleki proje ve staj alanlarını seçerek mesleki yeterlilikler düzeyinde mezun olmaya yoğunlaşırlar.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır