Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19
Yönlendiriciler 2
(IBT210)
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
İlişkili ders sayısı / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
İlişki ağırlığı 4343333343433344333
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir