Program Hakkında Bilgi

Bilgisayar Teknolojileri günümüzde her alanda kullanılmaktadır. Büyük şirketlerin yanında orta ve büyük ölçekli hatta küçük ölçekli işletmeler bilgisayar teknolojisinden yararlanmaktadır. İmamoğlu Meslek Yüksekokulun "Bilgisayar Teknolojisi" Programından mezun gençler Ülkemizin her yerinde bu alanda iş imkanı bulabileceklerdir.
Program ISCED Kodu

481
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bilgisayar Teknolojisi Programı, sektörde ihtiyaç duyulan ara eleman açığını kapatmak amacıyla, yüksek vasıflı, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, toplumsal sorumluluk sahibi, bağımsız düşünce yeteneği gelişmiş, pratik tecrübesi yanında kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olan ve özgüven sahibi teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Egitim Şekli

Önlisans