Amaçlar

Bu programın amacı, tarımsal alanda ürün çeşitliliği ve kalitenin artırılması için bitki, toprak, su ve gıda analizlerinin yapan ve değerlendiren, kimya, çevre ve tıbbi analiz laboratuvarlarında çalışabilecek yetkinlikte teknik ara eleman yetiştirmektir.

Hedefler

Laboratuvar Teknolojisi programı özel ve resmi kuruluşlar (tarım, sağlık, çevre, orman ve gıda), araştırma enstitüleri ve üniversitelere hizmet verecek “Laboratuvar Teknikerleri” yetişecektir. Bu teknikerler ülkesel ve bölgesel düzeyde kamu ve özel sektörün laboratuvar teknikleri konusunda ara elaman gereksinimleri karşılayacak, sektörlerin beklentilerine ve sorunlarına çözüm getireceklerdir.