Staj Süresi ve Yeri

Bu programın öğrencileri 1. sınıfın II. yarıyılı sonunda, 30 iş günü kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde staj yapabilecektir.

İş Temelli Öğrenme

Laboratuvar Uygulaması