Kazanılan Derece:

Su Ürünleri Teknikerliği

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans