Amaçlar

Su Ürünleri Programına kayıt yaptıran öğrencilerimiz, iki yıllık eğitim-öğretimin sonunda su ürünleri ile ilgili temel mesleki ve teknik bilgileri almaktadırlar.

Hedefler

Bu programdan mezun olan tüm öğrencilerimiz su ürünleri konusunda kendi işlerini kurabilecek ve/veya özel sektörde rahatlıkla çalışabilecekleri mesleki bilgi, beceri ve donanımlara sahip olmaktadırlar.