Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Su Ürünleri alanında yetiştiricilik, avlama, işleme, laboratuar ve sağlık ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma

- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

- Mesleği ile ilgili verileri ölçebilme, toplayabilme ve değerlendirebilme

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mesleği ile ilgili bilgi ve teknolojiyi takip edebilme

- Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanabilme becerisine sahip olma

- Meslek alanında gerekli uygulamalar için el becerisine sahip olma

- Alanı ile karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme

- Edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda mesleki ile ilgili yeni teknik ve uygulamaları anlayabilme, kavrayabilme ve uygulayabilme

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Mesleki bilgi ve uygulamalar ile ilgili düşüncelerini ve sorunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme