Önceki Programin Tanınması:

Yüksek öğretim kurumlarından daha önce alınan ve başarılı olunan derslerin içeriği bölümümüzde okutulan derslerle uygun olması halinde, muafiyet ve intibak komisyonu kararı ile ilgili derslerden muaf olunabilir.