Program Hakkında Bilgi

Yurdumuz üç tarafı denizlerle çevrili olup, çok sayıda göl, gölet ve akarsuda su ürünleri yetiştiriciliğine ve avcılığına uygun alanlar bulunmaktadır. Hızla artan nüfusun protein ihtiyacını karşılamak için su ürünleri önem arz etmektedir. Su ürünleri sektöründe; günümüz teknolojilerinden yararlanarak etkili iletişim kurabilen, yetiştiricilik, avcılık, pazarlama, personel yönetimi konularını tekniğine uygun yapabilecek nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır.
Program ISCED Kodu

624
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2
Programın Özellikleri ve Tanımı

Alanında temel bilgilerle donanmış, teknolojiyi kullanma becerisi kazanmış, sektörde yenilikleri takip eden, problemlerin çözümüne bilimsel olarak yaklaşabilen ve takım çalışmalarına yatkın, teknik düşünebilen bireyler yetiştirmek.
Egitim Şekli

Ön Lisans