Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Açık Tohumlu Bitkiler
(AYHS106)
Arazi Kamp Teknikleri
(AYH104)
Av Hayvanları İzlenmesi ve Transferi
(AYHS207)
Avcılık ve Yaban Hayatı Bilgisi
(AYHS110)
Avlakların Planlanması ve Yönetimi
(AYH208)
Avlanma Araç ve Yöntemleri
(AYH201)
Biyolojik Mücadele
(AYH204)
Biyolojik Müze Yöntemleri
(AYHS205)
Doğa ve Av Turizmi
(AYH205)
Genel Botanik
(AYH107)
Genel Ekoloji ve Meteoroloji
(AYH108)
Halkla İlişkiler
(AYHS102)
Hayvan Coğrafyası
(AYH110)
İhtiyoloji
(AYHS204)
İş Sağlığı ve Güvenliği
(AYHS108)
Jeoloji ve Arazi Bilgisi
(AYH111)
Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi
(AYH109)
Kuşlar
(AYHS206)
Matematik
(AYH101)
Memeli Yaban Hayvanları
(AYHS203)
Mesleki Yazışma Teknikleri I
(AYHS201)
Mesleki Yazışma Teknikleri II
(AYHS202)
Silvikültür Tekniği
(AYHS212)
Staj
(AYH207)
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(AYH103)
Yaban Bitkileri Sistematiği
(AYH102)
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimine Giriş
(AYH105)
Yaban Hayatı Ekonomisi
(AYHS209)
Yaban Hayatı ve Ormancılık
(AYH202)
Yaban Hayatı ve Yangın
(AYH203)
Yaban Hayatında Coğrafi Bilgi Sistemi
(AYHS208)
Yaban Hayvanlarının Üretimi
(AYH206)
Yabani Sucul Canlıların Biyolojisi ve Sistematiği
(AYHS210)
Zooloji
(AYH106)
İlişkili ders sayısı / 34
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir