Amaçlar

Aladağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Av ve Yaban Hayatı Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Av Komisyonları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel avlaklar ve hayvanat bahçelerinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler

Ülkemizde yaban hayatının korunması, envanterinin yapılması, üretimi, habitatların geliştirilmesi, popülasyonların izlenmesi, yönetimi, işletilmesi ve geliştirilmesi, Sürdürülebilir avcılık ve yaban hayatının korunması, için orman mühendisleri, biyologlar ve yaban hayatı yöneticilerine yardımcı olabilecek doğa sevgisi taşıyan, teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.