Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
Doğa ve Av Turizmi
(AYH205)
Korunan Alanların Planlanması ve Yönetimi
(AYH109)
Zooloji
(AYH106)
İlişkili ders sayısı / 3
İlişki ağırlığı
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir