Program Hakkında Bilgi

Çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen meslek elemanlar yetiştirmek, Öğrencileri başarılı bir Av ve Yaban Hayatı meslek elemanı kariyerine hazırlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda personeller arası koordinasyonu sağlayan kişiler olarak görev almalarını sağlamak, Av ve Yaban Hayatı sektöründeki problemleri belirleme, yeni teknolojileri ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırmaktır.
Program ISCED Kodu

623
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı programı; Zooloji, Arazi Kamp Teknikleri, Yaban Bitkileri Sistematiği, Genel Ekoloji ve Meteoroloji , Ormancılık Bilgisi, Avlanma Araç Ve Yöntemleri, Yaban Hayatı Ve Yangın, Doğa Ve Av Turizmi, Orman Amenajmanı, Yaban Hayatı ve Ormancılık, Yaban Hayvanlarının Üretimi, Kuşlar konularında önlisans eğitimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Öğrencilerimiz toplam 120 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranında alan içi seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz okulumuz laboratuvarlarının yanı sıra, Pos Orman İşletmesi sınırları içerisindeki ormanlarda yürütülmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı