Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan
öğrencilere Maden Teknikerliği diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

yok
Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Ön lisans