Amaçlar

Ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, Ağaçlandırma faaliyetleri, Orman ürünlerinin pazarlanıp işlenmesi ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi; Doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılık ve Orman ürünleri programı orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirir.

Hedefler

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, bir ekiple birlikte çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen, kısaca meslek hayatının gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip Ormancılık ve Orman Ürünleri meslek elemanı yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.