Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Ağaçlandırma Tekniği
(ORM202)
2 2 5 3 5 5 5 4 1 5 3 2 3 2 1 -
Atık Kağıt Geri Kazanma Teknolojisi
(ORS220)
2 - 2 2 1 3 3 2 4 1 2 3 1 1 - -
Biyolojik Çeşitlilik
(ORS104)
2 4 3 - - - - - - - - - - - - -
Dendrometri
(ORS223)
3 1 4 2 - 5 2 4 3 2 4 3 2 4 1 3
Fidanlık Tekniği
(ORM203)
5 3 5 2 5 5 4 4 1 5 3 2 2 1 3 5
Genel Botanik
(ORM103)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
Genel Zooloji
(ORM105)
- - - 2 3 3 - 3 - - - - - 4 2 -
Harita Bilgisi
(ORM111)
3 2 5 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 5 2 3
Havza Amenajmanı
(ORS225)
4 2 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 4 3 3
İstatistik
(ORM112)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
İş Sağlığı ve Güvenliği
(ORS110)
5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 3 5
Kağıt Endüstrisi
(ORS233)
4 - 3 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 - -
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler
(ORS212)
4 2 2 4 2 5 5 2 2 3 3 3 4 4 5 2
Koruma Biyolojisi
(ORS224)
3 4 4 3 2 3 5 3 - - 2 - 4 4 2 1
Korunan Alanlar ve Milli Parklar
(ORS227)
1 4 2 4 1 3 4 4 - 1 2 - 3 - 3 -
Levha Endüstrisi
(ORS228)
3 - 2 1 - 2 3 2 4 2 3 3 1 1 - -
Matematik
(ORM101)
1 2 2 2 3 5 2 4 1 1 2 4 3 3 1 2
Mera Amenajmanı
(ORS218)
1 1 5 4 5 5 1 5 1 5 4 1 2 3 2 1
Mesleki Yazışma Teknikleri I
(ORS235)
1 2 - 3 - 2 2 4 - - - 2 2 4 - -
Mesleki Yazışma Teknikleri II
(ORS230)
1 2 - 3 - 2 2 4 - - - 2 2 4 - -
Odun Dışı Orman Ürünleri
(ORM104)
2 1 4 2 2 3 3 2 1 4 2 4 1 1 - 3
Orman Amenajmanı
(ORM201)
4 3 4 4 4 5 2 4 3 3 3 3 1 4 1 5
ORMAN BAKIMI
(ORS108)
5 4 3 3 5 4 3 3 1 5 3 2 3 3 2 5
Orman Botaniği
(ORM102)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
Orman Ekolojisi
(ORM106)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
Orman Entomolojisi
(ORM206)
- - - 2 3 3 - 3 - - - - - 4 2 -
Orman İşletme Ekonomisi
(ORS231)
4 1 3 2 - 3 4 3 1 1 3 1 1 1 - 1
Orman Koruma
(ORM108)
2 2 2 2 2 4 3 3 - - 4 1 4 1 - 5
Orman Ürünleri Endüstrisine Giriş
(ORM210)
4 - 2 2 - 2 3 1 3 2 1 3 1 1 - -
Orman Ürünlerinin Pazarlaması
(ORM205)
3 3 2 3 - 3 4 3 1 1 2 - 1 1 - -
Ormancılık Bilgisi
(ORM109)
5 2 5 3 4 3 4 2 2 4 3 1 1 1 - 3
Ormancılık İş Bilgisi
(ORM110)
3 2 3 3 3 4 3 3 - - 4 - 5 1 - 1
Ormancılıkta Yaban Hayatı
(ORS226)
3 2 1 1 1 2 3 2 - - 2 - 3 1 - 2
Otsu ve Odunsu Bitkiler
(ORS229)
2 1 - 1 4 1 1 3 - - 3 - 2 4 2 -
Silvikültür Tekniği
(ORM204)
5 4 5 4 5 4 5 5 2 5 4 1 2 3 2 4
Staj
(ORM207)
4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 4 5 2 5
Temizlik Kağıdı Üretim Teknolojisi
(ORS209)
3 - 3 2 1 3 2 1 4 2 2 3 1 1 - -
Toprak Bilgisi
(ORM107)
2 2 5 5 5 5 2 2 3 4 3 1 2 2 2 3
Türkiyenin Doğal-egzotik Ağaç ve Çalıları
(ORS207)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
Vejetasyon
(ORS216)
- - 2 4 5 3 - 4 - - 2 1 1 3 1 -
İlişkili ders sayısı / 40 32 27 35 39 32 39 31 39 23 24 35 31 37 38 25 20
İlişki ağırlığı 96661101131101349612555739369791024762
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir