Program Hakkında Bilgi

Ormancılık Bölümü, Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu 2012 yılında kurulmuş olup, bu bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Ormancılık bölümü çalışma ortamı olarak doğa ile sürekli etkileşim halinde olmayı gerektiren, doğada çalışmayı seven ve doğa şartlarına ayak uydurmayı başarabilen, ülkemizde ormancılık alanındaki gelişmelere katkıda sağlayan, kamu ve özel sektörün istihdam ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektedir. Ormancılık ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler "Ön Lisans Diploması" alacaklar ve kurumlarda "Orman Teknikeri" olarak çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Ormancılık programı ön lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmekte olup, ayrıca öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 30 iş günü stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program ISCED Kodu

623
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilenebilir enerji kaynakları planlanması ve ormanların amenajman planlaması konularında önlisans eğitimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Öğrencilerimiz toplam 120 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranında alan içi seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz okulumuz laboratuvarlarının yanı sıra, Pos Orman İşletmesi sınırları içerisindeki ormanlarda yürütülmektedir.
Egitim Şekli

Tam zamanlı