Mezunların İstihdam Olanakları:

Bölüm mezunları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyelere Bağlı Park Bahçeler ve birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.