Program Hakkında Bilgi

Programdaki normal eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olacaklardır. Dersler teorik ve uygulamalı, zorunlu ve seçmeli mesleki ve seçmeli sosyal/ kültürel dersler olup, bitkinin fizyolojisi ve morfolojisi, toprak bilgisi, bitkilerin yetiştiriciliği, beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadelesi, işlemesi, muhafazası, ambalajlanması, pazarlamasına yönelik dersler verilmektedir.
Program ISCED Kodu

621: BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.
Egitim Şekli

Türkçe