Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır.