Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Bilgisayar Destekli Haritalama-I
(CBS108)
3 4 2 5 5 5 3 4 4 3 5 4 3 5 3 4
Bilgisayar Destekli Haritalama-II
(CBS208)
3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5
Bilgisayar Destekli Temel Tasarım
(CSS117)
3 5 4 5 5 4 3 3 5 3 5 4 3 4 3 4
Bitirme Projesi
(CBS210)
3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4
CBS' de Görselleştirme Teknikleri
(CSS224)
3 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4
CBS' de Güncel Konular
(CSS118)
- - 3 3 1 4 3 4 4 4 3 - 2 4 - 3
CBS' de Programlama
(CBS209)
5 4 5 3 2 2 3 4 5 4 1 1 1 3 - 5
CBS' de Proje Tasarımı ve Yönetimi
(CBS203)
1 3 4 4 1 4 3 4 4 5 3 - 3 3 - 3
CBS' de Proje Tasarımı ve Yönetimi-II
(CBS204)
1 3 4 1 1 3 2 5 5 5 3 1 2 4 1 3
CBS' de Veri/Kaynak Analizi
(CSS119)
1 1 - 2 - 5 2 3 5 4 - - - 3 - 1
Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS104)
2 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 1 3 4 1 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel İstatistik
(CBS110)
5 4 3 3 2 2 1 3 4 2 1 - 1 1 - 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
(CBS106)
4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 - - 1 5 - 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımları
(CBS205)
3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 - 2 5 3 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analiz ve Yorumlama
(CBS206)
5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 - 1 4 - 4
Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
(CBS109)
4 4 5 3 2 5 2 5 5 5 4 1 3 4 2 4
Endüstriye Dayalı Eğitim
(CBS211)
1 4 3 3 5 2 5 4 2 5 - 4 - 3 2 1
Fotogrametri
(CBS201)
4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 1 3 4 3 4
Görsel Kültür
(CSS213)
3 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4
Görüntü İşleme Teknikleri
(CSS221)
4 4 3 5 3 4 1 3 5 4 2 - 1 3 - 5
İletişim
(CSS115)
2 5 2 5 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4
İş Sağlığı ve Güvenliği
(CBS114)
- - - - - - 1 - - - - - 1 - 4 -
İşlem Tabloları-I
(CBS111)
3 4 2 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4
İşletim Sistemleri
(CBS112)
2 1 1 4 2 1 1 3 5 2 1 - 1 2 - 5
Kent Bilgi Sistemleri
(CBS207)
3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 1 1 2 - 4
Konumlandırma Sistemleri
(CSS122)
4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 5
Konumsal Üç Boyutlu Modelleme
(CSS218)
4 3 4 5 3 3 2 5 5 4 5 - 1 3 - 5
Matemetik-I
(CBS103)
4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 1 3 4 2 2
Mesleki Yabancı Dil
(CBS212)
2 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4
Ofis Uygulamaları Geliştirme-I
(CSS215)
4 4 3 5 5 4 3 3 5 3 5 - 3 4 3 5
Teknik Resim
(CBS107)
2 2 1 2 2 5 - 1 3 2 4 - 1 2 1 2
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
(CBS105)
4 3 - 5 4 3 1 2 5 1 2 - 1 1 - 5
Uzaktan Algılama
(CBS214)
1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 4 1 1 3 1 5
Uzaktan Algılama Uygulamaları
(CBS202)
- 3 3 1 1 3 1 2 5 3 3 - 1 3 1 3
Üniversitede Yaşam Kültürü
(CSS113)
3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 1 3 4 2 4
Veritabanı Uygulamaları
(CSS216)
4 4 4 3 2 2 1 4 5 3 3 - 1 4 - 5
Yönetim ve Organizasyon
(CSS120)
3 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3
İlişkili ders sayısı / 37 34 35 34 36 35 36 36 36 36 36 33 21 35 36 24 36
İlişki ağırlığı 10313411914011913396131156132125557612758139
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir