Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Fotogrametri
(CBS215)
4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 1 3 4 3 4
Girişimcilik
(CSS102)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4
İşlem Tabloları-I
(CBS111)
3 4 2 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4
Proje Geliştirme Teknikleri-I
(CSS101)
2 4 1 5 5 5 5 5 3 5 - 1 - 5 2 1
Üniversitede Yaşam Kültürü
(CSS113)
3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 1 3 4 2 4
İlişkili ders sayısı / 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
İlişki ağırlığı 16201420182018172120171112211317
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir