Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Açık Kaynak İşletim Sistemi
(ELS105)
4 4 4 - - - 2 - - 4 3 3 - 2 1 1
Alternatif Akım Devreleri
(ELT118)
5 5 5 2 - 2 5 2 2 - - - 1 - - -
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(ELS116)
4 - 5 2 - 4 5 2 - - - - - 3 1 1
Asenkron ve Senkron Makineler
(ELT247)
5 1 3 3 1 3 3 1 - - - 2 1 1 1 -
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
(ELS106)
2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 - 2 2 2 4
Bilgisayar Destekli Proje II
(ELS226)
1 2 3 4 3 2 4 - 1 2 4 1 2 3 2 3
Doğru Akım Devre Analizi
(ELT135)
5 1 3 2 1 2 3 1 - - 1 2 - - 1 1
Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı
(ELT229)
3 2 - 3 - - 2 2 - 1 1 3 5 1 2 1
Elektronik Devre Tasarımı
(ELS204)
3 2 4 5 4 4 4 5 4 - - - 4 1 3 1
EM Dalgaların Biyolojik Etkileri
(ELS228)
2 1 3 1 4 2 4 3 3 3 1 1 5 3 2 3
EM Dalgaların Biyolojik Etkileri
(ELS212)
5 5 5 2 - 3 3 - 2 - - - - - - -
Endüstriye Dayalı Eğitim
(ELT227)
1 1 2 4 5 5 4 5 5 - 2 2 5 3 5 1
Güç Elektroniği
(ELT245)
5 2 3 3 1 3 1 1 - - 1 1 - 1 1 -
Haberleşme Teknikleri
(ELS113)
5 1 3 2 1 3 3 1 - - 1 2 - 1 1 -
İş Güvenliği
(ELS102)
1 1 - 3 2 - 2 2 - 3 1 1 1 2 5 2
İşlemsel Yükselteçler
(ELS118)
5 - 3 - - 3 - - - - - - - - - -
İşlemsel Yükselteçler
(ELS214)
5 - 3 - - 3 - - - - - - - - - -
İşyeri Eğitimi
(ELT264)
4 5 4 5 5 5 4 5 5 2 2 2 3 1 5 4
Kontrol Sistemleri
(ELS201)
3 4 4 3 3 3 4 2 2 - 1 1 2 1 1 1
Matematik I
(ELT133)
5 5 4 1 1 1 2 1 - - - - - - - -
Matematik II
(ELT136)
5 5 5 1 1 1 3 1 - 1 - 1 - - - 1
Mesleki İngilizce
(ELS213)
- - 2 2 3 1 2 3 1 - 4 5 - - - -
Mesleki İngilizce
(ELS232)
- - 2 2 3 1 2 3 1 - 4 5 - - - -
Mesleki Yabancı Dil Iı
(ELS112)
2 2 3 3 1 2 3 - 1 - 4 5 2 2 1 4
Mikrodenetleyiciler
(ELT251)
3 5 5 4 5 4 3 4 3 - 2 - - - 1 -
Ofis Yazılımları
(ELS103)
2 2 - - 5 5 5 1 2 - - - 3 - 4 3
Ölçme Tekniği
(ELT115)
5 5 5 5 3 4 5 5 3 1 - 1 1 1 3 1
Özel Tasarımlı Motorlar
(ELS230)
5 1 3 2 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1
Programlanabilir Denetleyiciler
(ELS224)
5 4 3 3 3 5 - 1 3 5 3 1 1 2 1 -
Sayısal Elektronik
(ELS211)
5 5 5 5 4 4 5 2 4 2 - - 4 - - -
Sayısal Tasarım
(ELS222)
5 5 4 2 2 3 2 2 2 - - - 1 - - -
Sensörler ve Dönüştürücüler
(ELT231)
4 - 3 - - - - 2 - - - 1 1 - - -
Telekomünikasyon Teknolojileri
(ELS120)
5 5 5 3 4 2 3 5 4 2 2 - - 5 - 2
Telekomünikasyon Teknolojileri
(ELS219)
- 3 2 - 3 4 4 3 - 3 - 3 2 - 1 4
Telekomünikasyon Teknolojileri
(ELS234)
2 3 2 2 3 4 4 3 - 3 - 3 2 - 1 4
Temel Elektronik
(ELT120)
5 2 3 2 - 3 3 1 - - - 1 - 1 1 1
Trafo ve Doğru Akım Makineleri
(ELT122)
5 1 3 1 1 3 1 1 - - 1 1 1 - 1 1
İlişkili ders sayısı / 37 34 31 34 31 27 33 33 31 19 15 19 24 21 20 25 22
İlişki ağırlığı 13193118847397104745136414949374845
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir