Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Alternatif Akım Devre Analizi
(ELO114)
3 4 4 - - - - 1 - - - - - 1 - - 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(ETS110)
4 5 - 3 - - 3 4 3 - - 1 - - - - -
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
(ELO116)
1 2 4 3 2 4 1 3 2 3 1 4 2 4 2 3 3
Bilgisayar Destekli Proje - I
(ETS203)
- 5 4 3 2 3 3 5 5 - - 3 3 - 3 2 3
Bilgisayar Destekli Proje Iı
(ETS204)
2 3 4 - 2 1 3 2 4 2 2 1 4 2 4 3 4
Doğru Akım Devre Analizi
(ELO135)
5 3 2 - - - - - - - - - - 2 - - -
Elektrik Motorları ve Sürücüleri
(ELO242)
5 - - - - - - - - 5 - - - - - - -
Elektronik Devre Tasarımı
(ELO137)
1 2 5 1 1 4 - 5 4 3 3 - 1 5 1 3 4
Elektronik I
(ELO241)
5 4 3 - - - - 3 - 5 - - - 4 - - -
Elektronik II
(ELO250)
5 - - - - - - - - 5 - - - - - - -
EM Dalgaların Biyolojik Etkileri
(ETS200)
5 5 4 3 2 - - 1 4 - - - - 3 - - 1
Endüstriye Dayalı Eğitim
(ELO249)
3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 - 5 5 1 4
Fizik
(ETS104)
5 5 3 2 1 2 - 2 2 - - - - 1 - - 2
Güç Elektroniği
(ELO245)
5 3 3 - - - - - - 5 - - - - - - -
Haberleşme Teknikleri
(ETS113)
5 3 - - - - - - 2 - - - - 2 - - -
İleri Mikrodenetleyiciler
(ELO246)
4 5 2 1 2 1 - - 4 5 1 - 1 2 1 5 -
İş Güvenliği
(ETS106)
1 3 1 4 - 1 - 1 2 2 2 1 2 3 5 2 2
İşlemsel Yükselteçler
(ETS214)
4 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Kontrol Sistemleri
(ETS201)
4 4 3 - 4 1 1 1 2 4 - - - 3 - 3 4
Matematik I
(ELO133)
5 4 1 - - - - 2 - - - - - 2 - - -
Matematik II
(ELO130)
5 4 1 - - 1 - 1 - - - - - - - 2 1
Mikrodetleyiciler
(ELO247)
3 4 4 1 1 1 - 2 5 5 3 - - 3 1 5 1
Ofis Yazılımları
(ETS103)
2 2 4 4 - 4 - - - - - 3 - 3 4 3 2
Ölçme Tekniği
(ELO139)
4 5 5 - - - - 2 2 - - - - 2 2 - 5
Programlanabilir Denetleyiciler
(ELO240)
4 4 3 3 3 5 - 1 3 5 3 1 1 2 1 5 4
Sayısal Elektronik
(ELO132)
3 5 5 - - - - 3 - 5 - - - 3 1 - 4
Sayısal Tasarım
(ELO243)
4 5 5 - 1 1 - 2 1 5 - - - 4 - - 2
Sensörler ve Dönüştürücüler
(ELO248)
1 1 4 - 3 1 - 4 5 5 1 - - 4 1 1 3
Telekominikasyon Teknolojileri
(ETS220)
5 5 5 3 4 2 3 5 4 2 2 - - 5 - 2 5
Telekomünikasyon Teknolojileri
(ETS219)
5 5 5 4 5 2 3 5 3 2 2 - - 3 1 - 5
Üniversitede Yaşam Kültürü
(ETS101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 31 29 28 25 14 15 17 8 22 19 18 11 8 7 23 14 14 20
İlişki ağırlığı 108109874038372260607122191468324061
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir