Amaçlar

Programın amacı; bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden, elektronik ve otomasyon alanında yenilik ve geliştirme süreçlerinde aktif görev alan, teknolojik gelişmelerin her aşamasında etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek elektronik teknikeri yetiştirmektir.

Hedefler

Programın hedefi, elektronik alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, teknolojik gelişmeleri takip ederek toplumun sorunlarına çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim merkezi olmak.