Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Alternatif Akım Devre Analizi
(ELO114)
3 4 4 1 1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(ETS110)
4 5 - 3 - - 3 4 3 - - 1 - - - - -
Bilgisayar Destekli Proje - I
(ETS203)
- 5 4 3 2 3 3 5 5 - - 3 3 - 3 2 3
Doğru Akım Devre Analizi
(ELO135)
5 3 2 1 - - 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 -
Elektrik Motorları ve Sürücüleri
(ETS221)
5 - - - - - - - - 5 - - - - - - -
Elektronik I
(ELO241)
5 4 3 1 - - 1 3 1 5 1 1 1 4 1 1 -
Girişimcilik
(ETS118)
4 4 4 2 1 3 4 - 5 4 3 4 3 4 3 4 -
İş Güvenliği
(ETS106)
1 3 1 4 - 1 - 1 2 2 2 1 2 3 5 2 2
Matematik I
(ELO133)
5 4 1 1 - 1 - 2 1 2 1 - - 2 - 1 1
Matematik II
(ELO130)
5 4 1 - - 1 - 1 1 3 - - - - - 2 1
Ölçme Tekniği
(ELO139)
4 5 5 - - - - 2 2 - - - - 2 2 - 5
Proje Geliştirme Teknikleri-I
(ETS115)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 4 4 -
Proje Geliştirme Teknikleri-II
(ETS211)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 1 4 4 -
Sayısal Elektronik
(ELO132)
3 5 5 - - - - 3 - 5 - - - 3 1 - 4
Telekomünikasyon Teknolojileri
(ETS116)
5 5 5 3 4 2 3 5 4 2 2 - - 5 - 2 5
İlişkili ders sayısı / 15 14 14 13 11 6 9 8 13 13 12 7 8 7 11 9 10 8
İlişki ağırlığı 5961452918222538364013152028242323
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir