Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
(TES241)
4 4 4 4 5 5 5 5 5 - - - - 5 - 5
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
(TES278)
4 4 4 4 5 5 5 5 5 - - - - 5 - 5
Baskı Teknolojisi
(TEK247)
2 2 3 3 1 1 3 3 3 - 1 1 1 - 2 -
Boya Teknolojisi
(TEK245)
3 3 5 5 1 4 5 2 1 - - 1 - - 5 -
Ekoloji ve Tekstil
(TES129)
- 3 4 3 - 4 4 - - - - 1 - - 4 5
Endüstriye Dayalı Eğitim
(TEK255)
2 2 5 4 - 5 5 3 5 - 2 1 2 1 3 3
Fizik
(TEK167)
5 4 2 3 - 3 5 4 4 - - 2 3 - 2 2
Fiziksel Tekstil Muayeneleri
(TEK251)
3 4 5 5 5 3 5 3 4 - - 1 - - 5 -
Genel Dokuma ve Örme Teknolojisi
(TEK149)
3 3 4 4 - 4 4 1 4 - - - - - 3 -
İplik Teknolojisi
(TEK117)
5 5 5 4 4 5 5 4 5 - - - - - - -
İplik Testleri
(TES137)
4 4 5 3 - 3 4 - 4 - - - - - 5 -
İş Güvenliği
(TEK106)
5 2 3 2 3 5 3 3 2 3 2 2 5 5 2 1
İşyeri Eğitimi
(TEK262)
5 2 5 4 3 5 5 5 5 - 2 2 3 - 5 -
İşyeri sendromu
(TES154)
2 2 2 2 2 5 5 3 2 2 2 2 2 5 5 5
Kimya
(TES158)
2 3 3 2 - 3 4 1 1 - 1 1 1 - 4 -
Kimyasal Tekstil Muayeneleri
(TEK253)
3 3 5 5 2 3 4 4 - - - 1 1 - 5 -
Konfeksiyon Teknolojisi
(TEK118)
3 3 4 4 - 1 2 - 4 - - 1 3 - 4 3
Kumaş Analizi ve Üretimi
(TES284)
5 4 5 4 3 5 4 3 3 - - - 4 - 4 -
Makinelerle Terbiye İşlemleri
(TEK152)
2 2 4 4 1 5 5 2 4 1 2 2 - - 4 2
Matematik I
(TEK161)
5 5 2 2 - 1 2 - - - - - - - - -
Matematik II
(TEK164)
5 5 2 2 - 1 2 - - - - - - - - -
Mesleki İngilizce
(TES245)
- - 3 3 - 3 3 - - - 4 5 - 3 - 3
Mesleki Matematik
(TES152)
3 3 4 - - 2 4 - - - - - 1 - - 3
Moda Tasarımı
(TES286)
2 2 5 4 2 5 5 3 - - - 1 5 - 4 -
Ofis Yazılımları
(TEK120)
2 3 4 5 5 2 3 5 2 4 2 2 3 - 3 2
Proje Teknikleri I
(TES239)
2 3 4 3 2 4 4 2 4 - 2 1 2 1 2 1
Proje Teknikleri II
(TES276)
3 4 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 4 - - 3
Tekstil Bitim İşlemleri
(TEK249)
3 3 4 4 - - 2 4 4 - - - 1 - 2 3
Tekstil Lifleri
(TEK163)
1 1 3 3 1 2 2 2 1 - - - 3 - 2 -
Tekstil Ön Terbiyesi
(TEK162)
3 3 4 1 2 3 4 4 4 2 3 2 2 1 5 3
Tekstil Ön Terbiyesi
(TES247)
3 3 4 1 - 3 4 2 4 1 2 2 1 2 5 3
Tekstilde Ürün Tasarımı I
(TES243)
4 4 5 5 1 5 5 5 5 1 2 2 5 1 3 3
Tekstilde Ürün Tasarımı II
(TES280)
4 4 5 5 2 4 4 5 4 1 2 2 5 1 5 3
Terbiye Fabrika Organizasyonu
(TES282)
2 3 4 4 2 5 5 2 4 - 1 1 5 1 5 3
Terbiye İşletme Uygulaması
(TEK243)
3 4 4 4 2 3 4 4 3 - 1 1 2 2 4 2
Terbiye Teknolojisi
(TEK165)
5 5 4 4 3 4 4 3 3 - - - - - - -
Üniversitede Yaşam Kültürü
(TES127)
- - 3 - - - 4 - - - 4 - - 4 4 5
İlişkili ders sayısı / 37 34 35 37 35 23 35 37 29 29 8 18 24 23 14 28 22
İlişki ağırlığı 1121141441226012414695102153638643710668
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir