Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere çalışabilirler. Çalıştığı kurumun yapısına ve kendi uzmanlık alanına göre, her türlü imalat, hizmet, organizasyon işlerini yapabilirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilirler.