DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Tabanı-II * BPP   219 3 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET TEKDAL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL2. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstemci/sunucu veritabanı mantığını kavrayabilme ve istemci/sunucu özellikli veritabanı tasarımı yapabilme
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Varlık-İlişki Modeli, İlişkisel Veritabanı, Normalizasyon, İlişkisel Cebir, SQL, Temel SQL İşlemleri, Temel SQL Fonksiyonları, SQL Çoklu Satır Fonksiyonları, Tablolarda Basit Birleştirmeler, Tablolarda Diğer Birleştirmeler, Alt Sorgular, Veri Düzenleme Dili İşlemleri, Veritabanı Nesneleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
2 Varlık-İlişki Modeli Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
3 İlişkisel Veritabanı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
4 Normalizasyon Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
5 İlişkisel Cebir Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
6 SQL - Yapısal Sorgulama Dili Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
7 Temel SQL İşlemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
8 Ara Sınav Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav
9 Temel SQL Fonksiyonları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
10 SQL Çoklu Satır Fonksiyonları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
11 Tablolarda Basit Birleştirmeler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
12 Tablolarda Diğer Birleştirmeler Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
13 Alt Sorgular Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
14 Veri Düzenleme Dili İşlemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
15 Veritabanı Nesneleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar