DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım * ILY   204 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlkyardımda yeterlilik kazanmak.
Dersin İçeriği
İlkyardımın temel özellikleri,kanamalar,kalp durması,kırık,zehirlenme gibi durumlarda hayat kurtarıcı müdehaleleri öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardımın temel uygulamaları İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
2 Birinci ve ikinci değerlendirme İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
3 Yetişkinlerde temel yaşam desteği İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
4 Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
5 Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
6 Dış ve iç kanamalar İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
7 Yara ve yara çeşitleri İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
8 Ara Sınav İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
9 Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
10 Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
11 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
12 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar I İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
13 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar II İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
14 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar III İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
15 Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar IV İlk yardımla ilgili teorik ve uygulamaların araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar