DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı * ISG   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.GÜLCAN TÜRKOĞLU2. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı bilgilendirmek, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını kavratmak.
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramlar, kurallar ve tarihçe Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
2 İş hukuku, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, ilgili kuruluşlar Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
3 İş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
4 Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
5 Fiziksel risk etmenleri Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
6 Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
7 Ergonomi Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
8 Ara sınav Sınava hazırlık
9 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat Ve Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
10 Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve güvenliği, Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
11 El Aletlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanımlar Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
12 Yüksekte yapılan çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği, İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
13 Yangın ve patlamalarda iş güvenliği Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
14 İlkyardım Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
15 İlkyardım Dersten önce internet kavramlarının gözden geçirilmesi ve konunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar