DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Programlama Temelleri * BPP   101 1 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN2. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilgisayar yazılımı hakkında temel kavramları, temel düzeyde problem çözme becerilerini, yazılım planlama ve hazırlamasının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Algoritma ve Akış Şeması ,Kodlama Ortamı ,Kod Yazım Kuralları , Temel Giriş Çıkış Komutları ,Değişken Tanımlamaları ,Döngü Kontrol Deyimleri ,Saptırma ve Karşılaştırma Komutları,Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması, Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi, Altprogramlar , Fonksiyon Altprogramlar , Harici Altprogramlar , Sırasal Dosyalar ,Doğrudan Erişimli Dosyalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algoritma ve Akış Şeması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
2 Kodlama Ortamı Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
3 Kod Yazım Kuralları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
4 Temel Giriş Çıkış Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
5 Değişken Tanımlamaları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
6 Döngü Kontrol Deyimleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
7 Saptırma ve Karşılaştırma Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
8 Sınav haftası (Vize sınavı)
9 Dizi Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
10 Dizi Değişken Uygulamaları ve sıralama işlemi Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
11 Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
12 Fonksiyon Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
13 Harici Altprogramlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
14 Sırasal Dosyalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
15 Doğrudan Erişimli Dosyalar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
16-17 Final haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar