DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Web Tasarımının Temelleri * BPP   103 1 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1.İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, 2.Web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, 3.Web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını (tag) kullanabilme, 4.Web sayfalarının içeriklerini geliştirmek için gerekli diğer script dillerini kullanabilme, 5.Web sayfası tasarımında amaca uygun planlamayı yapabilme, 6.Web sayfası tasarım editörlerini kullanabilme,
Dersin İçeriği
Temel İnternet Kavramları. Web Tasarımına Giriş. HTML Etiketleri. Tablo Kullanımı. Çerçeve Kullanımı. Script Kullanımı. Applet Kullanımı. CSS Kullanımı. Medya Nesneleri Kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İnternet Kavramları Dersten önce konunun okunması
2 Web Tasarımına Giriş Dersten önce konunun okunması
3 HTML Etiketleri Dersten önce konunun okunması
4 HTML Etiketleri Dersten önce konunun okunması
5 HTML Etiketleri Dersten önce konunun okunması
6 HTML Etiketleri Dersten önce konunun okunması
7 HTML Etiketleri Dersten önce konunun okunması
8 Ara Sınav Klasik yada çoktan seçmeli test
9 Tablo Kullanımı Dersten önce konunun okunması
10 Çerçeve Kullanımı Dersten önce konunun okunması
11 Script Kullanımı Dersten önce konunun okunması
12 Applet Kullanımı Dersten önce konunun okunması
13 CSS Kullanımı Dersten önce konunun okunması
14 CSS Kullanımı Dersten önce konunun okunması
15 Medya Nesneleri Kullanımı Dersten önce konunun okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı Klasik yada çoktan seçmeli test

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar