DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nesne Tabanlı Programlama * BPP   104 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.MEHMET ESEN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nesne tabanlı programlama mantığının verilmesi.
Dersin İçeriği
Kodlama Ortamının Tanıtılması ve Giriş Çıkış Komutları, Sabit, değişken, nesne ve operatörlerin kullanımı, Karar yapıları, Sınıf alan ve metod kullanımı I, Sınıf alan ve metod kullanımı II, Local ve Global değişkenlerin tanımlanması ve kullanılması, Dizilerin kullanılması, Formun yapısı, özelliği ve olayları, FORM elemanlarının kullanılması, Menü, araç çubukları ve baskı araçlarını kullanmak, Diyalog pencereleri kullanmak, Veritabanı ile ilgili tanımlamaların yapılması ilgili komutların açıklanması, Access Veritabanı dosya uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kodlama Ortamının Tanıtılması ve Giriş Çıkış Komutları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
2 Sabit, değişken, nesne ve operatörlerin kullanımı amaçlanmaktadır. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
3 Karar yapıları Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
4 Fonksiyonlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
5 Sınıf alan ve metod kullanımı I. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
6 Sınıf alan ve metod kullanımı II. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
7 Local ve Global değişkenlerin tanımlanması ve kullanılması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
8 Sınav haftası (Vize sınavı)
9 Dizilerin kullanılması Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
10 Formun yapısı, özelliği ve olayları. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
11 FORM elemanlarının kullanılması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
12 Menü, araç çubukları ve baskı araçlarını kullanmak Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
13 Diyalog pencereleri kullanmak Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
14 Veritabanı ile ilgili tanımlamaların yapılması ilgili komutların açıklanması. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
15 Access Veritabanı dosya uygulamaları. Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
16-17 Final haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar