DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veri Tabanı-I * BPP   114 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mesut ÖZONUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:B
EYÜP KILIÇ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OZAN ŞENKAL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veritabanı mantığını kavrayabilme ve veritabanı tasarımı yapabilme
Dersin İçeriği
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri, Veritabanı Nesneleri, Veritabanı Alan Özellikleri, Tablolar, Sorgular, Formlar, Raporlar, Makrolar, Modüller.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
2 Veritabanı Nesneleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
3 Veritabanı Alan Özellikleri Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
4 Tablolar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
5 Tablolar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
6 Sorgular Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
7 Formlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
8 Arasınav Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav
9 Formlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
10 Formlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
11 Raporlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
12 Raporlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
13 Raporlar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
14 Makrolar Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
15 Modüller Dersten önce konunun okunması ve anlaşılması.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı Çoktan Seçmeli, Yazılı, Doğru/Yanlış veya Açık Uçlu Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar