DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Programlama II BPP   202 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Görsel Program ile kodlamayı öğrenme
Dersin İçeriği
Veritabanı tanımlanması, erişilmesi, okunması, yazılması, güncellenmesi ile ilgili örnek programların yazılması. SQL server uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel programlama kodları yazar,
2) veritabanı kullanır
3) ağ üzerinden veritabanda işlemler yapar.
4) SQL server bağlantısı kurar.
5) ağ üzerinden veritabanda işlemler yapar.
6) SQL server üzerinde basit sorgulamalar gerçekleştirme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri tabanına bağlanma KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
2 Veritabanı tanımlanması, erişilmesi, okunması, yazılması, güncellenmesi ile ilgili örnek programların yazılması. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
3 Access Veritabanı dosya uygulamaları. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
4 SQL server uygulamaları. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
5 Uzak Veritabanı bağlanmak ve verileri listelemek. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
6 SQL server üzerinde basit sorgulamalar gerçekleştirme -I KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
7 SQL server üzerinde basit sorgulamalar gerçekleştirme -II KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav KONULARIN OKUNMASI
9 Ofis programları ile çalışabilme. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
10 Veri tabanı yaratma, alanlar ekleme, silme ve grafik çizme. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
11 Crystal Reports Dökümanı eklemek ve Veri tabanlarından rapor çekme. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
12 Temel Bileşen (Components) Nedir ve Basit Bir Bileşen Yapımı. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
13 Yardım dosyaları oluşturmak. KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
14 Programı Taşınır Hale Getirmek -I (Set-Up Dosyası Oluşturmak). KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
15 Programı Taşınır Hale Getirmek -II (Set-Up Dosyası Oluşturmak). KONULARIN OKUNMASI Anlatım
Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları KONULARIN OKUNMAS Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar