DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnternet Programcılığı II * BPP   206 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet İsmail SOLMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:A
EYÜP KILIÇ1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:C
MühendisYUSUF POLAT2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sunucu taraflı web programlama dili ile veritabanı uygulamaları yapmak.
Dersin İçeriği
Veritabanı hazırlamak, sunucu taraflı web programlama dili ile veritabanı işlemleri yapmak, veri erişim ve gösterim kontrollerini kullanmak, profil oluşturma, üyelik ve üye işlemleri, üyelere rol atamak, web-partlar, uygulama paketleme ve kullanıma açma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Verilerle çalışmak; veri sağlayıcı, veri seti, bağlantı nesneleri, komut nesneleri, veri adaptörü tanımları ve özellikleri. KONUMLARI OKUMA
2 Veritabanı dosyası hazırlama ve programlama ortamından veri tabanı dosyasına erişim. KONUMLARI OKUMA
3 Veritabanı bağlantı yönetimi, veritabanı ile bağlantıyı gerçekleştirmek, veritabanından veri elde etmek, veritabanı form elemanlarını kullanmak, veritabanına veri eklemek, verileri güncellemek ve silmek. KONUMLARI OKUMA
4 Veri bağlantısını konfigürasyon dosyasından gerçekleştirmek, veriseti, veri adaptörü, komut nesnesi ve veri tablosu ile veriye erişim, Veritabanındaki veriyi XML dosyasına yazdırmak ve XML dosyasını veri tablosuna aktarmak, serileştirme ve ters serileştirme. KONUMLARI OKUMA
5 Veri erişim kontrolleri(AccessDataSource, SqlDataSource, XmlDataSource, ObjectDataSource), Veri kaynağı kontrollerinde filtreleme, parametrik filtreleme, ekleme, güncelleme ve silme. KONUMLARI OKUMA
6 Veri gösterim kontrolleri; GridView, DataList, DetailsView, FormView, Repeater, ListView kontolleri ile verilerin listelenmesi. KONUMLARI OKUMA
7 Verilere Ana-Ayrıntı (Master-Detail) formunda erişim, kayıt ekleme, düzenleme ve silme. KONUMLARI OKUMA
8 Ara Sınav KONUMLARI OKUMA
9 SQL Server veritabanı hazırlama ve veritabanına erişim. KONUMLARI OKUMA
10 LINQ nedir LINQ ile SQL Server verilerine erişim. KONUMLARI OKUMA
11 Profil ve kişiselleştirme; profillerin tanımlanması, profil sağlayıcıları, veritabanının yapılandırılması, profil veritabanına bağlanmak, profillerin kullanımı, anonim ve tanımlı kullanıcılar. KONUMLARI OKUMA
12 Kimlik doğrulama ve yetkilendirme, üyelik ve üye işlemleri, rol tanımlamak ve kullanıcılara rol atamak. KONUMLARI OKUMA
13 Web part ve web portal hazırlama. KONUMLARI OKUMA
14 Performans yönetimi ve yapılandırma KONUMLARI OKUMA
15 Uygulamanın paketlenmesi ve kullanıma açılması KONUMLARI OKUMA
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları KONUMLARI OKUMA

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar