DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı BPP   208 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Veysel POLAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.MEHMET İSMAİL SOLMAZ1. Öğretim Grup:C
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.YILMAZ KOÇAK2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiVEYSEL POLAT2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin üç yarıyılda öğrendiği bilgilerle ilgi duyduğu alanda bir proje çalışması ile kendini kanıtlaması.
Dersin İçeriği
Bilgisayar yazılımı, donanımı ve ağı konusunda bir proje çalışması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkında temel kavramları bilir, temel düzeyde problem çözme becerilerine sahiptir, yazılım planlama ve hazırlamasında rol oynar.
2) Yazılım, donanım ve ağ konusunda proje geliştirme.
3) Ekip çalışması yapabilme.
4) Birevsel düşünme ve kararlar verme
5) Tasarım ve planmala.
6) Araştırma sorun çözme
7) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları I
8) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları II
9) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları III
10) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları IV
11) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları V
12) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları VI
13) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları VII
14) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları VIII
15) Sistem Analizi Raporunun Oluşturulması Aşamaları IX


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
X
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön çalışma ve konu Seçimi Proje konusunu seçme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
2 Ön çalışma ve konu Seçimi Proje konusunu seçme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
3 Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti Proje çalışmaları araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
4 Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti Proje çalışmaları araştırma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
5 Çözüm önerileri ve işlem basamaklarının tespiti Proje çalışmaları araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
6 Çıktıları planlama, derleyip düzenleme Proje çalışmaları araştırma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
7 Çıktıları planlama, derleyip düzenleme Proje çalışmaları araştırma Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Proje çalışmaları araştırma Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları araştırma Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
10 Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları araştırma Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
11 Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
12 Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları araştırma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
13 Laboratuar çalışmaları Proje çalışmaları araştırma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje Temelli Öğrenme
14 Sunu ve Değerlendirme Proje çalışmaları araştırma Grup Çalışması
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Final Rapor Final Rapor Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar