DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim * ILS   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Züleyha ORAK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.ZÜLEYHA ORAK1. Öğretim Grup:C
Yüksekokul SekreteriAHMET HAMDİ HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:A
Yüksekokul SekreteriAHMET HAMDİ HATİPOĞLU2. Öğretim Grup:B
2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bireylerin iletişimin önemi konusundaki farkındalığını akademik bir perspektifte edinmelerini sağlamak, öğrencilik ve iş yaşamı başta olmak üzere yaşamları boyunca çevreleriyle doğru ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Sözlü İletişim kurmak, Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı açıklama.
X
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan veri ve donanımı tanımlama.
X
3
Bilgisayar ve bilgisayar ağı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını açıklama.
X
5
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan yöntemleri açıklama.
X
6
Bilgi teknolojilerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Bilgisayarda karşılaşılan basit yazılım ve donanım arızalarını ve uzmanlık gerektirmeyen sorunların çözümünü planlama.
X
9
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanma.
X
10
Bilgi teknolojilerini öğrenme ve öğrenimi planlama sürecinde etkili olarak kullanma.
X
11
Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun eğitim ortamları düzenleyerek öğrenen merkezli bir öğretim için regekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
12
Karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve ekip olarak sorumluluk alma.
X
13
Kamu ve özel sektör alanlarına karşı sorumlu bir yurttaş olma.
X
14
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
X
15
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini değerlendirme.
X
16
Öğrenci, öğretmen, okul yönetimi, iş veren ve müşterilerle sağlıklı iletişim kurma.
X
17
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma.
X
18
Kendi mesleki performansı üzerinde düşünme ve gelişimi için girişimde bulunma.
X
19
Çevresinde olan bilimsel, mesleki, sanatsal olayları güncel olarak izleme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oryantasyon, İletişimin Tanımı ve Önemi Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
2 İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Açıklayan Modeller Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
3 İletişim Türleri Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
4 Kültür ve İletişim - Bireylerarası İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
5 Kitle İletişimi, Medya, Medya Okuryazarlığı Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
6 Örgütsel İletişim, Kurumsal İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
7 İş Yaşamında İletişim, Grup İçi İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
8 Arasınav İşlenen tüm konuların tekrarı
9 Sosyal Hayatta İletişim, Görgü Kuralları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
10 Beden Dili Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
11 Referans Çerçevesi, Alımlama Kodları, Stereotype Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
12 Çatışma ve İletişim, İkna Edici İletişim Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
13 İletişimi Engelleyen Unsurlar ve Aşma Yolları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
14 İletişim Kazaları Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
15 Tüm Konuların Özeti Konuyla hakkında ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinme
16-17 Yarıyıl sonu sınavları Bütün dönemin bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar